Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
133662

Bộ TTHC cấp xã

Ngày 20/03/2020 10:54:00

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (146 thủ tục)


I

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (47) QĐ 2035

A

Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

I

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

2

2

Đổi, cấplại Giấy xác nhận khuyết tật

3

3

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

4

4

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

5

5

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

6

6

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

7

7

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

8

8

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

II

Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

9

9

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

10

10

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

11

11

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

III

Lĩnh vực Người có công

12

12

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

IV

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

13

13

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

14

14

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

B

TTHC liên thông

I

LĨnh vực Bảo trợ xã hội

15

15

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

16

16

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

17

17

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

18

18

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

19

19

Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

20

20

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

21

21

Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

22

22

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

23

23

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

II

Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

24

24

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

25

25

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

III

Lĩnh vực Người có công

26

26

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào,Căm - pu - chia

27

27

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

28

28

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

29

29

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

30

30

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

31

31

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

32

32

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

33

33

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

34

34

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng

35

35

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

36

36

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

37

37

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

38

38

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

39

39

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

40

40

Giải quyết chế độ người có cônggiúp đỡ cách mạng

41

41

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

42

42

Đổi hoặc cấp lại Bằng tổ quốc ghi công

43

43

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

44

44

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

II

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

45

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

46

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

47

3

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

48

4

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

49

5

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

50

6

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

51

7

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

52

8

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

III

LĨNH VỰC VĂN HÓA

53

1

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

54

2

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

55

3

Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm

56

4

Thủ tục xét tặng giấy khen gia đình văn hóa

57

5

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

IV

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

58

1

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

59

2

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

60

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

61

4

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

62

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

63

6

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

64

7

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

65

8

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

66

9

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

67

10

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

V

LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

68

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

69

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

70

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

71

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

72

5

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

VI

LĨNH VỰC KHIẾU NẠI - TỐ CÁO – TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

A

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

73

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

B

Lĩnh vực giải quyết tố cáo

74

1

Giải quyết tố cáo

C

Lĩnh vực tiếp công dân

75

1

Tiếp công dân

D

Lĩnh vực xử lý đơn thư

76

1

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

E

Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

77

1

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập

78

2

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

79

3

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

80

4

Thủ tục thực hiện việc giải trình

VII

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Liên thông TTHC đăng ký khai sinh

81

1

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

82

2

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

A

Lĩnh vực Hộ tịch

83

1

Thủ tục Đăng ký khai sinh

84

2

Thủ tục Đăng ký kết hôn

85

3

Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con

86

4

Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

87

5

Thủ tục Đăng ký khai tử

88

6

Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động

89

7

Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động

90

8

Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động

91

9

Thủ tục Đăng ký giám hộ

92

10

Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ

93

11

Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

94

12

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

95

13

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh

96

14

Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

97

15

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn

98

16

Đăng ký lại khai tử

99

17

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

II

Lĩnh vực nuôi con nuôi

100

1

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

101

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

III

Lĩnh vực chứng thực

102

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

103

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

104

3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

105

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

106

5

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

107

6

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

108

7

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

109

8

Chứng thực di chúc

110

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

111

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

112

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

VIII

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

113

1

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

114

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

115

3

Thủ tục công nhận hòa giải viên

116

4

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

117

5

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

118

6

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

IX

LĨNH VỰC GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO

119

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

120

2

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

121

3

giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

122

4

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

123

5

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

X

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

124

1

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

125

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

126

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

127

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

128

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

129

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

130

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

131

8

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

132

9

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

133

10

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

134

11

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

XI

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

135

1

Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)

XII

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

136

1

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

XII

LĨNH VỰC DÂN TỘC

137

1

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

138

2

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

XIII

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

139

1

Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

140

2

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

XIV

LĨNH VỰC Y TẾ

141

1

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ

142

2

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

143

3

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

144

4

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hay bị hư hỏng

145

5

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

XVI

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

146

1

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)Bộ TTHC cấp xã

Đăng lúc: 20/03/2020 10:54:00 (GMT+7)

Danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã (146 thủ tục)


I

LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI (47) QĐ 2035

A

Thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã

I

Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

1

1

Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật

2

2

Đổi, cấplại Giấy xác nhận khuyết tật

3

3

Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

4

4

Công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo phát sinh trong năm

5

5

Công nhận hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trong năm

6

6

Đăng ký hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội dưới 10 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn

7

7

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở

8

8

Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ chi phí mai táng

II

Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

9

9

Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em

10

10

Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em

11

11

Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế

III

Lĩnh vực Người có công

12

12

Ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

IV

Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội

13

13

Quyết định quản lý cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình

14

14

Quyết định cai nghiện ma túy tự nguyện tại cộng đồng

B

TTHC liên thông

I

LĨnh vực Bảo trợ xã hội

15

15

Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

16

16

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh

17

17

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện

18

18

Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng

19

19

Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

20

20

Hỗ trợ kinh phí nhận nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

21

21

Hỗ trợ kinh phí nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội ( bao gồm cả đối tượng NKT đặc biệt nặng)

22

22

Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng)

23

23

Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng

II

Lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

24

24

Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em

25

25

Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

III

Lĩnh vực Người có công

26

26

Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào,Căm - pu - chia

27

27

Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần

28

28

Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần

29

29

Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

30

30

Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

31

31

Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày

32

32

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

33

33

Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

34

34

Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt nam anh hùng

35

35

Thủ tục giải quyết chế độ người HĐKC giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

36

36

Thủ tục xác nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với người bị thương không thuộc lực lượng công an, quân đội trong chiến tranh từ ngày 31/12/1991 trở về trước không còn giấy tờ

37

37

Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ

38

38

Thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

39

39

Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ

40

40

Giải quyết chế độ người có cônggiúp đỡ cách mạng

41

41

Thủ tục giải quyết trợ cấp một lần đối với người có thành tích tham gia kháng chiến đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng hoặc Bằng khen của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

42

42

Đổi hoặc cấp lại Bằng tổ quốc ghi công

43

43

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

44

44

Thủ tục giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học

II

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

45

1

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập trong quá trình thi công thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

46

2

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã

47

3

Hỗ trợ đầu tư xây dựng phát triển thủy lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước (Đối với nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp, ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác của địa phương phân bổ dự toán cho UBND cấp xã thực hiện)

48

4

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh

49

5

Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai

50

6

Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu

51

7

Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa

52

8

Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương

III

LĨNH VỰC VĂN HÓA

53

1

Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản

54

2

Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội

55

3

Thủ tục xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm

56

4

Thủ tục xét tặng giấy khen gia đình văn hóa

57

5

Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở

IV

LĨNH VỰC TÔN GIÁO

58

1

Thủ tục đăng ký hoạt động tín ngưỡng

59

2

Thủ tục đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng

60

3

Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung

61

4

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

62

5

Thủ tục thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã

63

6

Thủ tục đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung

64

7

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã

65

8

Thủ tục đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác

66

9

Thủ tục thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung

67

10

Thủ tục thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

V

LĨNH VỰC THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

68

1

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị

69

2

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề

70

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất

71

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã cho gia đình

72

5

Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến

VI

LĨNH VỰC KHIẾU NẠI - TỐ CÁO – TIẾP CÔNG DÂN, XỬ LÝ ĐƠN THƯ, PHÒNG CHỐNG THAM NHŨNG

A

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại

73

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

B

Lĩnh vực giải quyết tố cáo

74

1

Giải quyết tố cáo

C

Lĩnh vực tiếp công dân

75

1

Tiếp công dân

D

Lĩnh vực xử lý đơn thư

76

1

Thủ tục xử lý đơn tại cấp xã

E

Lĩnh vực phòng, chống tham nhũng

77

1

Thủ tục thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập

78

2

Thủ tục công khai bản kê khai tài sản, thu nhập

79

3

Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình

80

4

Thủ tục thực hiện việc giải trình

VII

LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Liên thông TTHC đăng ký khai sinh

81

1

Liên thông thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

82

2

Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

A

Lĩnh vực Hộ tịch

83

1

Thủ tục Đăng ký khai sinh

84

2

Thủ tục Đăng ký kết hôn

85

3

Thủ tục Đăng ký nhận cha, mẹ, con

86

4

Thủ tục Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con

87

5

Thủ tục Đăng ký khai tử

88

6

Thủ tục Đăng ký khai sinh lưu động

89

7

Thủ tục Đăng ký kết hôn lưu động

90

8

Thủ tục Đăng ký khai tử lưu động

91

9

Thủ tục Đăng ký giám hộ

92

10

Thủ tục Đăng ký chấm dứt giám hộ

93

11

Thủ tục Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch

94

12

Thủ tục Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

95

13

Thủ tục Đăng ký lại khai sinh

96

14

Thủ tục Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân

97

15

Thủ tục Đăng ký lại kết hôn

98

16

Đăng ký lại khai tử

99

17

Thủ tục cấp bản sao Trích lục hộ tịch

II

Lĩnh vực nuôi con nuôi

100

1

Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước

101

2

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước

III

Lĩnh vực chứng thực

102

1

Cấp bản sao từ sổ gốc

103

2

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận

104

3

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được)

105

4

Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

106

5

Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch

107

6

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

108

7

Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở

109

8

Chứng thực di chúc

110

9

Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản

111

10

Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở

112

11

Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sửa dụng đất, nhà ở

VIII

LĨNH VỰC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

113

1

Thủ tục công nhận tuyên truyền viên pháp luật

114

2

Thủ tục cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật

115

3

Thủ tục công nhận hòa giải viên

116

4

Thủ tục công nhận tổ trưởng tổ hòa giải

117

5

Thủ tục thôi làm hòa giải viên

118

6

Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên

IX

LĨNH VỰC GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO

119

1

Thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

120

2

Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập

121

3

giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập)

122

4

Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại

123

5

Cho phép cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học

X

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

124

1

Xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

125

2

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

126

3

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác

127

4

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

128

5

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện

129

6

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật

130

7

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa

131

8

Đăng ký lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa

132

9

Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa

LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

133

10

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

134

11

Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp hồ chứa thủy điện thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã

XI

LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI

135

1

Hòa giải tranh chấp đất đai (cấp xã)

XII

LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG

136

1

Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường

XII

LĨNH VỰC DÂN TỘC

137

1

Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

138

2

Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

XIII

LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

139

1

Thẩm định và thông báo quyết toán vốn đầu tư XDCB thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước theo niên độ ngân sách hàng năm

140

2

Phê duyệt đối tượng được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp

XIV

LĨNH VỰC Y TẾ

141

1

Cấp giấy chứng sinh đối với trường hợp trẻ được sinh ra ngoài cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nhưng được cán bộ y tế hoặc cô đỡ thôn bản đỡ đẻ

142

2

Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân số

143

3

Cấp giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ sinh ra do thực hiện kỹ thuật mang thai hộ

144

4

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị mất hay bị hư hỏng

145

5

Cấp lại giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép giấy chứng sinh

XVI

LĨNH VỰC BỒI THƯỜNG NHÀ NƯỚC

146

1

Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã)0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)