Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
133662

Nga Hải Chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Ngày 21/04/2023 14:21:08

Nga Hải Chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nga Hải Chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 17 tháng 3 năm 2023 Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nga Hải long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm năm qua (2021 – 2023) được Ban chấp hành Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các chương trình hành động đề ra luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tham gia phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN ở địa phương.

Trong 3 năm 2021 - 2023 kinh tế xã nhà tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị tăng trưởng sản xuất bình quân hàng năm đạt 13,5%; Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 54 triệu đồng/người, tăng 8,4 triệu đồng so với năm 2020; Bình quân giá trị sản phẩm trên ha canh tác năm đạt 137 triệu đồng, tăng 7 triệu đồng so với năm 2020. Hộ giàu, khá tăng, hộ nghèo giảm còn 2,66%. 7/7 thôn giữ vững thôn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2/7 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 01 cơ quan đạt kiểu mẫu; xã phấn đấu được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến rõ nét, chất lượng giáo dục được quan tâm đúng mức; Quốc phòng-an ninh tiếp tục được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng.

Hằng năm sơ kết, biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân; kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính có 13 lượt tập thể và 56 cá nhân được Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề nghị Chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen thưởng 02 tập thể, 03 cá nhân, có 03 cơ quan, đơn vị đạt đơn vị kiểu mẫu.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính ở Đảng bộ xã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng, rõ nét nhất là nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nâng lên rõ rệt; vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; trách nhiệm "nói đi đôi với làm” trong thực thi nhiệm vụ; thái độ ứng xử, phong cách giao tiếp với Nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp; lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên được chấn chỉnh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua đánh giá tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm, có trên 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều đơn vị có những cách làm mới gắn việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính với các nhiệm vụ cụ thể, phong trào thi đua của ngành, khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

Nổi bật như mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;“Khu dân cư tự quản vệ sinh môi trường, Vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự”của Mặt trận Tổ quốc xã; mô hình “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, mô hình nhà màng, nhà lưới phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Hội nông dân; mô hình “Mẹ đỡ đầu”, “Túi tiền tiết kiệm”; “đường hoa, vệ sinh môi trường, xanh, sạch, đẹp”, mô hình "Nhà sạch – vườn đẹp", "mái ấm tình thương” của Hội Liên hiệp phụ nữ; mô hình "Cựu chiến binh gương mẫu, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", “Xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội”, "Xây dựng đoạn đường tự quản" của Hội Cựu chiến binh; mô hình “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, “Thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”,“Cổng trường tự quản” của Đoàn thanh niên; Công an xã gắn với thực hiện cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ”; Các trường học tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Hai tốt”, "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng đơn vị kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trạm Y tế ngày càng thực hiện tốt hơn lời dạy của Bác "Lương y như từ mẫu”, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Cùng với đó là nhiều mô hình của các cá nhân, điển hình tiên tiến như: Các hộ gia đình gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới, hiến đất lùi tường rào làm đường giao thông như hộ gia đình ông Châu, ông Long thôn Tây Sơn; hộ bà Dung, ông Sắc, ông Luyến, bà Xuyên thôn Đông Sơn; hộ ông Tiệm, ông Trọng, bà Tâm, ông Tiện, bà Loan thôn Trung Tiến; hộ ông Đông thôn Cần Thanh ... mô hình nhà màng, nhà lưới của gia đình ông Lực thôn Tây Sơn, ông Kiên thôn Nam Lộc; ông Bính, ông Chung thôn Cần Thanh; ông Chiến, ông Ngàn thôn Hải Tiến; ông Dân Đông Sơn; ông Chiến thôn Trung Tiến ...; cá nhân tiêu biểu như đồng chí Mai Thế Dân, Nguyễn Văn Hải, Mai Thị San, Ninh Thị Hoa, Mai Thị Thấy, Mai Văn Chúc, Mai Văn Khuây, Mai Văn Khanh, Đỗ Thị Hằng, Phạm Văn Bằng .... Các tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo Bác như: Hội LHPN, Đoàn TN xã, Trường THCS, cán bộ và nhân dân thôn Trung Tiến, cán bộ và nhân dân thôn Hải Bình, chi hội Người cao tuổi thôn Trung Tiến, chi hội phụ nữ thôn Hải Tiến, chi hội nông dân thôn Nam Lộc ...

Vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB để thực hiện dự án đường Từ Thức nối dài và đường giao thông nông thôn, chỉnh trang, sửa chữa tường rào của các hộ gia đình trong việc xây dựng NTM ... của các thôn, các việc làm và kết quả trên đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, đã phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đã tập trung phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ quỹ vacxin phòng, chống dịch covid – 19 và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Kết quả vận động được 77,6 triệu đồng gồm; (tiền mặt và nhu yếu phẩm); vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia ủng hộ quỹ chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi; quỹ vì người nghèo; quỹ nạn nhân chất độc gia cam; quỹ người khuyết tật và trẻ môi côi, quỹ Chữ thập đỏ hằng năm với số tiền hằng trăm triệu đồng. Do vậy đến nay Nga Hải đã có 7/7 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2/7 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 01 cơ quan đạt kiểu mẫu; xã phấn đấu được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Thông qua việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã đều khẳng định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là việc làm cần thiết, đúng đắn và thiết thực của Đảng trong giai đoạn hiện nay, không chỉ tác động to lớn đến việc chăm lo toàn diện về đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cơ quan, khu dân cư, đơn vị mà còn tác động đến hành vi, lời nói ứng xử hàng ngày của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giải quyết công việc ...

Trong thời gian tới, xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, tiếp thu những kinh nghiệm qua 3 năm tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân. Chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, chi bộ, thôn, đơn vị. Tiếp tục lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, những việc nổi cộm, bức xúc, những việc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả.

Tóm lại: Do làm tốt công tác xây dựng kế hoạch toàn khóa, hàng năm, theo chuyên đề chỉ đạo các chi ủy, chi bộ, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW phải nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Chỉ thị; trong đó phân công cụ thể cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm, mục tiêu và thời gian hoàn thành. Do vậy Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong xã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua công tác học tập, Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề hàng năm, nhìn chung đại đa số cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong xã nắm vững tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và trong xã hội, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện tốt Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng các cấp; đặc biệt là trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên quê hương Nga Hải.

Nguyễn Văn Hải - Phó Bí thư trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã

Nga Hải Chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Đăng lúc: 21/04/2023 14:21:08 (GMT+7)

Nga Hải Chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nga Hải Chuyển biến tích cực sau 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng,

đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 17 tháng 3 năm 2023 Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nga Hải long trọng tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm năm qua (2021 – 2023) được Ban chấp hành Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị quan tâm tổ chức thực hiện có hiệu quả. Các chương trình hành động đề ra luôn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể của từng cơ quan, đơn vị và các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, tham gia phát triển KT-XH, giữ vững QP-AN ở địa phương.

Trong 3 năm 2021 - 2023 kinh tế xã nhà tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị tăng trưởng sản xuất bình quân hàng năm đạt 13,5%; Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 54 triệu đồng/người, tăng 8,4 triệu đồng so với năm 2020; Bình quân giá trị sản phẩm trên ha canh tác năm đạt 137 triệu đồng, tăng 7 triệu đồng so với năm 2020. Hộ giàu, khá tăng, hộ nghèo giảm còn 2,66%. 7/7 thôn giữ vững thôn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2/7 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 01 cơ quan đạt kiểu mẫu; xã phấn đấu được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Văn hoá - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được chăm lo, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến rõ nét, chất lượng giáo dục được quan tâm đúng mức; Quốc phòng-an ninh tiếp tục được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng.

Hằng năm sơ kết, biểu dương và khen thưởng các tập thể và cá nhân; kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính có 13 lượt tập thể và 56 cá nhân được Chủ tịch UBND xã tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề nghị Chủ tịch UBND huyện biểu dương, khen thưởng 02 tập thể, 03 cá nhân, có 03 cơ quan, đơn vị đạt đơn vị kiểu mẫu.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính ở Đảng bộ xã đạt được nhiều kết quả khá quan trọng, rõ nét nhất là nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị nâng lên rõ rệt; vai trò gương mẫu, tinh thần trách nhiệm đối với chức trách, nhiệm vụ được giao; ý thức rèn luyện đạo đức cách mạng, chống các biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân; trách nhiệm "nói đi đôi với làm” trong thực thi nhiệm vụ; thái độ ứng xử, phong cách giao tiếp với Nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp; lề lối, tác phong làm việc của cán bộ, đảng viên được chấn chỉnh, từ đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Qua đánh giá tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hàng năm, có trên 85% hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nhiều đơn vị có những cách làm mới gắn việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính với các nhiệm vụ cụ thể, phong trào thi đua của ngành, khu dân cư, cơ quan, đơn vị.

Nổi bật như mô hình “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”;“Khu dân cư tự quản vệ sinh môi trường, Vệ sinh an toàn thực phẩm”, “Toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự”của Mặt trận Tổ quốc xã; mô hình “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, mô hình nhà màng, nhà lưới phát triển nông nghiệp công nghệ cao của Hội nông dân; mô hình “Mẹ đỡ đầu”, “Túi tiền tiết kiệm”; “đường hoa, vệ sinh môi trường, xanh, sạch, đẹp”, mô hình "Nhà sạch – vườn đẹp", "mái ấm tình thương” của Hội Liên hiệp phụ nữ; mô hình "Cựu chiến binh gương mẫu, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", “Xây dựng Quỹ nghĩa tình đồng đội”, "Xây dựng đoạn đường tự quản" của Hội Cựu chiến binh; mô hình “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, “Thiếu nhi thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”,“Cổng trường tự quản” của Đoàn thanh niên; Công an xã gắn với thực hiện cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì Nhân dân phục vụ”; Các trường học tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Hai tốt”, "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng đơn vị kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Trạm Y tế ngày càng thực hiện tốt hơn lời dạy của Bác "Lương y như từ mẫu”, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Cùng với đó là nhiều mô hình của các cá nhân, điển hình tiên tiến như: Các hộ gia đình gương mẫu trong xây dựng nông thôn mới, hiến đất lùi tường rào làm đường giao thông như hộ gia đình ông Châu, ông Long thôn Tây Sơn; hộ bà Dung, ông Sắc, ông Luyến, bà Xuyên thôn Đông Sơn; hộ ông Tiệm, ông Trọng, bà Tâm, ông Tiện, bà Loan thôn Trung Tiến; hộ ông Đông thôn Cần Thanh ... mô hình nhà màng, nhà lưới của gia đình ông Lực thôn Tây Sơn, ông Kiên thôn Nam Lộc; ông Bính, ông Chung thôn Cần Thanh; ông Chiến, ông Ngàn thôn Hải Tiến; ông Dân Đông Sơn; ông Chiến thôn Trung Tiến ...; cá nhân tiêu biểu như đồng chí Mai Thế Dân, Nguyễn Văn Hải, Mai Thị San, Ninh Thị Hoa, Mai Thị Thấy, Mai Văn Chúc, Mai Văn Khuây, Mai Văn Khanh, Đỗ Thị Hằng, Phạm Văn Bằng .... Các tập thể xuất sắc trong học tập và làm theo Bác như: Hội LHPN, Đoàn TN xã, Trường THCS, cán bộ và nhân dân thôn Trung Tiến, cán bộ và nhân dân thôn Hải Bình, chi hội Người cao tuổi thôn Trung Tiến, chi hội phụ nữ thôn Hải Tiến, chi hội nông dân thôn Nam Lộc ...

Vận động nhân dân thực hiện tốt công tác GPMB để thực hiện dự án đường Từ Thức nối dài và đường giao thông nông thôn, chỉnh trang, sửa chữa tường rào của các hộ gia đình trong việc xây dựng NTM ... của các thôn, các việc làm và kết quả trên đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; từng bước cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đặc biệt, trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị, đã phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đã tập trung phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân ủng hộ quỹ vacxin phòng, chống dịch covid – 19 và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; Kết quả vận động được 77,6 triệu đồng gồm; (tiền mặt và nhu yếu phẩm); vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia ủng hộ quỹ chăm sóc phụng dưỡng người cao tuổi; quỹ vì người nghèo; quỹ nạn nhân chất độc gia cam; quỹ người khuyết tật và trẻ môi côi, quỹ Chữ thập đỏ hằng năm với số tiền hằng trăm triệu đồng. Do vậy đến nay Nga Hải đã có 7/7 thôn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 2/7 thôn đạt nông thôn mới kiểu mẫu, 01 cơ quan đạt kiểu mẫu; xã phấn đấu được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2023.

Thông qua việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã đều khẳng định: Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là việc làm cần thiết, đúng đắn và thiết thực của Đảng trong giai đoạn hiện nay, không chỉ tác động to lớn đến việc chăm lo toàn diện về đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân và thực hiện nhiệm vụ ở mỗi cơ quan, khu dân cư, đơn vị mà còn tác động đến hành vi, lời nói ứng xử hàng ngày của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý trong giải quyết công việc ...

Trong thời gian tới, xã tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục khó khăn, tiếp thu những kinh nghiệm qua 3 năm tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW gắn với thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy các cấp; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể, cá nhân, cán bộ, đảng viên, quần chúng Nhân dân. Chú trọng việc đăng ký và làm theo của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các cơ quan, chi bộ, thôn, đơn vị. Tiếp tục lựa chọn những việc quan trọng, cần thiết, những việc nổi cộm, bức xúc, những việc mà cán bộ, đảng viên, người dân đặc biệt quan tâm để tập trung tổ chức xử lý, giải quyết có kết quả.

Tóm lại: Do làm tốt công tác xây dựng kế hoạch toàn khóa, hàng năm, theo chuyên đề chỉ đạo các chi ủy, chi bộ, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW phải nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện Chỉ thị; trong đó phân công cụ thể cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm, mục tiêu và thời gian hoàn thành. Do vậy Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong xã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua công tác học tập, Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề hàng năm, nhìn chung đại đa số cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong xã nắm vững tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ và trong xã hội, từ đó cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thực hiện tốt Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng các cấp; đặc biệt là trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên quê hương Nga Hải.

Nguyễn Văn Hải - Phó Bí thư trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã