Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
133662

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ đầu tiên - Đảng bộ xã Nga Hải (17/10/1947-17/10/2017)

Ngày 30/11/2017 22:55:34

Trải qua 70 năm, Đảng bộ xã Nga Hải đã liên tục phát triển về quy mô và không ngừng được củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo nhân dân địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị to lớn của các giai đoạn cách mạng. Đảng bộ xã luôn thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân xã Nga Hải với Đảng

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã liên tiếp giành được những thắng lợi vĩ đại, vẻ vang, đưa nước ta từ một nước thuộc địa thực dân nửa phong kiến thành một quốc gia độc lập, tự do, xây dựng và phát triển theo con đường XHCN. Gắn liền với lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống lịch sử của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ xã Nga Hải ra đời có tổ chức chặt chẽ và có những bước phát triển vững chắc.

Tháng 2 năm 1947 Bác Hồ về thăm tỉnh Thanh Hóa lần đầu tiên, trong chuyến thăm này Người đã đặt lại vấn đề xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh. Tháng 3/1947, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và chỉ thị của Tỉnh ủy Thanh Hóa, huyện Nga Sơn đã thành lập ủy ban kháng chiến từ huyện xuống các xã. Các xã nhỏ được ghép thành xã lớn, xã Cầu Hải và xã Bái Ninh sáp nhập vào thành xã Đô Bái (trong đó có Nga Hải ngày nay). Ngay sau sáp nhập thành xã lớn, nhân dân trong xã nô nức phấn khởi đi bầu cử Hội đồng nhân dân Đô Bái, 34 đại biểu trúng cử vào Hội đồng nhân dân Đô Bái. Hội đồng nhân dân xã bầu ra Ủy ban hành chính kháng chiến, đồng chí Mai Bá Dụ được bầu làm chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến.

Cùng với sự kiện thành lập , ngày 17-10-1947, chi bộ Đảng Đô Bái cũng được thành lập lấy tên là chi bộ Đảng Tô Hiệu, với 5 đồng chí: Mai Thế Thuông, Thịnh Văn Xán, Thịnh Văn Căn, Mai Ngọc Khuyến, Phạm Đình Nguyệt. Buổi đầu thành lập do số lượng còn ít, Huyện ủy đã cử đồng chí Trương Ngọc Thụ làm Bí thư chi bộ Tô Hiệu, sau 3 tháng đồng chí Mai Thế Thuông được chi bộ cử làm Bí thư chi bộ. Ngay sau khi ra đời, Chi bộ đã khẩn trương phân công đảng viên về cơ sở để phát huy và bồi dương những nhân tố mới bổ sung cho đội ngũ của Đảng. Tháng 2 năm 1948, chi bộ Tô Hiệu tiến hành Đại hội lần I. Xuất phát từ tình hình cụ thể của nhà, Đại hội đã bàn và đề ra một số nhiệm vụ cần giải quyết trước mắt. Đại hội đa bầu ra Ban chấp hành chi bộ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trương Ngọc Thụ làm bí thư chi bộ, đồng chí Nguyên Văn Khí làm Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến.

Sau Đại hội, Chi bộ Đảng Đô Bái đã tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất nhằm đảm bảo lương thực, ổn định đời sống nhân dân. Những sắc lệnh của Trung ương như sắc lệnh số 75/SL về tạm cấp ruộng đất của Việt gian, thực dân Pháp cho dân cày nghèo (1/7/1949), sắc lệnh số 48 về giảm tô 25% (14/7/1949) được chi bộ Đảng thực hiện theo điều kiện thực tế của , điều đó đã đem lại niềm tin cho nhân dân, nhất là nhưng gia đình nghèo không có ruộng đất. Chi bộ cũng tiếp tục đến tuyên truyền, giác ngộ quần chúng nhân dân trong làm cách mạng. Bằng ý chí kiên cường, tinh thần dũng cảm, lòng căm thù giặc sâu sắc, Nga Hải đã xây dựng được hệ thống cơ sở cách mạng: Ba làng trong xã Đô Bái được tổ chức thành 3 đội du kích với tổng số trên 100 người sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra trong còn thành lập 12 liên đội dân quân nam, nư với gần 800 người tham gia. Các đơn vị dân quân, du kích tự rèn giáo mác, làm bàn chông, một số quả mìn, lựu đạn do cấp trên cấp, về sau được trang bị một số khẩu súng, nhưng chủ yếu là lấy súng của địch để trang bị cho dân quân du kích. Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Tô Hiệu, Hội phụ lão tổ chức một trung đội Bạch đầu quân với 100 cụ tham gia. Hội liên hiệp phụ n cũng tổ chức Hội bà mẹ chiến s vận động quyên góp qũy nuôi quân với hơn 50 bà mẹ tham gia, hội đã động viên bộ đội, du kích và dân quân suốt trong thời kỳ kháng chiến cả về tinh thần cũng như vật chất, để các chiến s nơi trận địa yên tâm chiến đấu.

Năm 1949 cuộc kháng chiến cuả nhân dân Việt Nam đã phát triển sang giai đoạn mới, tương quan lực lượng giữa ta và địch có sự thay đổi lớn. Lực lượng ta ngày càng lớn mạnh, địch ngày càng lún sau vào thế bị động buộc chúng phải thay đổi từ chiến lược đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài và đẩy chính sách “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh dùng người Việt đánh người Việt” lên một bước cao hơn; từ mở rộng vùng chiếm đóng chúng chuyển sang củng cố vùng chiếm đóng. Chúng thay thế những cuộc hành quân lớn bằng nhưng cuộc hành quân nhỏ, không nhằm trực tiếp tiêu diệt chủ lực của ta mà nhằm phá hoại cơ sở kinh tế, chính trị của ta. Để thực hiện âm mưu đó chúng cho xây dựng một phòng tuyến kiên cố để ngăn chặn quân ta từ Liên khu IV không thể luồn sau vào đồng bằng Bắc bộ, đồng thời bảo vệ khu “công giáo tự trị” Phát Diệm.

Ngày 16-10-1949, thực dân Pháp cho quân nhảy dù xuống Phát Diệm, giám mục Lê Hưu Từ và bọn tay sai tổ chưc sra đón giặc. Được sự hậu thuẫn đắc lực của bọn phản động đội lốt tôn giáo, thực dân Pháp nhanh chóng đánh chiếm các dọc đường 5 (nay là đường 10B) là Điền Hộ, Nhân Phú và Liên Sơn (nay là các Nga Điền, Nga Phú, Nga Thái, Nga Lên). Chúng cho lập đồn bốt từ Hồ Vương đến Hói Đào, nối liền hệ thống đồn bốt từ Mai An Tiêm – Sơn Điền, Điền Hộ đến trung tâm chỉ huy ở Phát Diệm- Kim Sơn, Ninh Bình. Quân Pháp đã mở nhiều cuộc hành quân từ Điền Hộ- Nhân Phú đánh vào các Kiên Giáp, từ Liên Sơn đánh vào Đô Bái, nhằm mở đường đánh sâu vào các tự do của Nga Sơn. Đô Bái trở thành địa bàn vành đai, tuyến đầu của cuộc đọ sức quyết liệt giữa lực lượng vũ trang của ta với địch.

Trong hoàn cảnh đó, tháng 10 năm 1949, Chi bộ Đảng Tô Hiệu đa tiến hành đại hội chi bộ lần II. Đại hội đã phân tích tình hình, âm mưu của địch và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ gồm 5 đồng chí, đồng chí Mai Ngọc Khuyến được bầu làm bí thư chi bộ, đồng chí Thịnh Văn Căn làm Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến. Toàn thực hiện chủ trương, phối hợp chặt ch với bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực, dân quân du kích để bảo vệ Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và nhân dân. Đồng thời, chủ động đánh chặn các cuộc lấn chiếm của địch, liên tục mở nhiều cuộc tấn công nhiều mũi quấy rối nhằm tiêu hao sinh lực địch, gây cho địch hoang mang bị động, tạo điều kiện thuận lợi v nơi ăn, ở, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho các đơn vị bộ đội, cán bộ và nhân dân các vùng bị địch tạm chiếm như Nhân Phú, Liên Sơn, Điền Hộ sơ tán về đây hoạt động.

Ngày 20-10-1949 địch huy động một lực lượng lớn với 200 quân, dưới sự chỉ huy của trên 30 tên lính Pháp, được trang bị vũ khí hiện đại với 2 khẩu súng tiểu liên, trên 118 khẩu súng trường, mở cuộc càn quét từ Liên Sơn vào khu Đông Cầu Hải. Để chống lại cuộc càn quét lớn của địch, Ban chỉ huy đội đã huy động 2 trung đội dân quân du kích được trang bị giáo mác và một số quả mìn, lựu đạn. Trong trận đấu không cân sức về số lượng và trang bị vũ khí, dân quân du kích Đô Bái đã anh dũng chiến đấu, chặn đứng được nhiều đợt tấn công, làm phá sản hoàn toàn cuộc càn quét của địch. Kết thúc trận chiến đấu, ta tiêu diệt được 13 tên, làm bị thương 7 tên, phá hủy nhiều vũ khí. Đây là thắng lợi đầu tiên của dân quân và du kích Đô Bái. Thắng lợi này có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã động viên khích lệ các chiến s, lực lượng dân quân du kích trong , trong huyện thi đua giết giặc, bảo vệ xóm làng. Đồng thời, qua cuộc chiến đấu này đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về tổ chức chống càn.

Sau thất bại trong trận càn vào thôn Cầu Hải, thực dân pháp đã liên tiếp mở hàng loạt các trận càn quét vào Đô Bái và các trên địa bàn huyện Nga Sơn. Sáng ngày 15-12-1949, thực dân Pháp huy động gần 100 lính, hơn 80 khẩu sung tiểu liên và có đại bác yểm trợ, dưới sự chỉ huy của quân Pháp, rải quân thành hàng ngang và chia làm 4 mũi tấn công vào thôn Cầu Hải, nhằm tiêu diệt lực lượng chủ lực của ta, phá hoại nhà cửa, hoa màu và cướp bóc tài sản của nhân dân. Trước cuộc càn quét lớn của địch, với lực lượng đông và vũ khí hiện đại yểm trợ. Lực lượng dân quân du kích Đô Bái, đã phối hợp với Đại đội 73 bộ đội chủ lực của ta, tiến hành chặn đánh quyết liệt ngay từ đầu khi chúng mới tiến vào thôn Cầu Hải. Bị đánh bất ngờ, quân địch buộc phải tháo chạy ra cánh đồng, quân ta bao vây, truy kích làm thất bại âm mưu của địch. Với tinh thần chiến đấu anh dũng, quân và dân Đô Bái đã tiêu diệt được 36 tên địch, trong đó có 2 lính Pháp, bắt sống và làm bị thương nhiều tên địch. Sau khi bị thua, thực dân Pháp càng điên cuồng mở các cuộc càn quét vào các vùng tự do của ta. Ngày 17-12-1949 địch lại huy động một lực lượng lớn gồm 150 quân ngụy dưới sự chỉ huy của 6 tên lính pháp, tấn công vào Bái Nại và Cầu Hải. Trước tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân Đô Bái, thực dân Pháp buốc phải rút lui.

Với chiến thắng của quân và dân Đô Bái, đã gây được tiếng vang lớn và ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân, củng cố được lòng tin của nhân dân đối với bộ đội địa phương và dân quân du kích. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp gian khổ, hy sinh, nhân dân Đô Bái dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Tô Hiệu đã cùng với nhân dân cả nước cần cù lao động, anh dũng chiến đấu giành thắng lợi to lớn, giải phóng quê hương. Trước những khó khăn, gian khổ ác liệt nhất, Chi bộ Đảng vẫn thể hiện rõ vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của mình, đó là mấu chốt quan trọng đi đến thành công của cuộc kháng chiến tại địa phương.

Theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về phân chia lại địa giới hành chính và các xã trong tỉnh. Thực hiện Quyết định số 106- TC/UBTH (ngày 7-5-1954) của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, làng Yên Ninh được sáp nhập vào xã Nga Yên, 2 thôn Cầu Hải và Bái Nại sáp nhập lại thành xã Nga Hải. Xã Nga Hải được thành lập gồm 9 làng là: Trung Tiến, Hải Nam, Đông Hải, Hải Bình, Cần Thanh, Hải Lộc, Tây Sơn, Bắc Sơn, Hải Tiến. Sau khi đơn vị hành chính xã Nga Hải ra đời, Chi bộ Đô Bái (chi bộ Tô Hiệu) cũng được đổi thành Chi bộ Đảng Nga Hải. Tháng 5 năm 1954, được sự chỉ đạo của Đảng bộ huyện Nga Sơn. Chi bộ Đảng xã Nga Hải đã tiến hành Đại hội lần I. Chi bộ đã phân tích tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong xã, từ đó đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới, trọng tâm là ổn định đời sống nhân dân và khôi phục kinh tế của xã nhà. Đại hội đã bầu đồng chí Mai Văn Sai làm Bí thư chi bộ, đồng chí Cao Thế Đại được bầu làm phó Bí thư- phụ trách chính quyền.

Sau 6 năm hoạt động, trải qua thực tiễn phong trào cách mạng của địa phương và để đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, số lượng đảng viên của Chi bộ xã từ 67 đồng chí đã tăng lên 103 đồng chí. Đầu năm 1961, Huyện ủy Nga Sơn quyết định chuyển chi bộ Nga Hải lên thành Đảng bộ. Ngày 8/3/1961, Đại hội Đảng bộ Nga Hải lần thứ I được tổ chức (tiếp theo 3 khóa của Chi Bộ, Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất được gọi là Đại hội Đảng bộ lần thứ IV). Tham dự Đại hội có 103 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội thông qua báo cáo, kiểm điểm các mặt còn tồn tại và đề ra Nghị quyết về phát triển kinh tế. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 1(nhiệm kỳ 1961-1963) gồm 11 đồng chí, Ban Chấp hành đã bầu 3 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Mai Sỹ Vường được bầu làm Bí thư Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Bá Oanh làm Phó Bí thư- Phụ Trách chính quyền.

Trải qua 70 năm, Đảng bộ xã Nga Hải đã liên tục phát triển về quy mô và không ngừng được củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo nhân dân địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị to lớn của các giai đoạn cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, nhân dân xã Nga Hải đã cùng với nhân dân cả nước làm tốt công tác xây dựng lực lượng kháng chiến, chống giặc càn quét bảo vệ quê hương, vừa xây dựng hậu phương vững mạnh, vừa ra sức phục vụ tiền tuyến đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.Từ những năm 1961 đến năm 1985, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo nhân dân xã nhà cùng với cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn.Xã Nga Hải tiếp tục thực hiện tốt vai trò hậu phương đối với chiến trường miền Nam, dốc lòng cùng cả nước đóng góp cho tiền tuyến. Trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Nga Hải đã đóng góp cho nhà nước 4.609,4 tấn lượng thực và trên 300 tấn thực phẩm, 760 thanh niên Nga Hải đã hăng hái lên đường chiến đấu và có mặt ở các chiến trường để bảo vệ Tổ quốc, 250 thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến trong đó có 154 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, 94 thương binh đã để lại một phần xương máu của mình ở chiến trường; 15 Mẹ Việt Nam anh hùng, là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân xã Nga Hải. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Nga Hải được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ xã Nga Hải đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo, xây dựng xã Nga Hải ngày càng phát triển. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng; tận dụng được các nguồn lực đầu tư trong và ngoài để phát triển các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh; từng bước xác định được một số giải pháp mang tính đột phá trong phát triển nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp trong các lĩnh vực có lợi thế, chính quyền xã trong những năm qua không ngừng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân phát triển sản xuất, đa dạng hóa các loại ngành nghề nông thôn như: Xây dựng, vận tải, cơ khí, nghề mộc, may mặc, xay xát, buôn bán..v..v.

IMG_3109.JPG
Sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao ở xóm Hải Lộc, xã Nga Hải.

Đảng bộ thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đối với các gia đình khó khăn; Đời sống đại bộ phận nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 ước đạt 31 triệu đồng/năm; không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo còn 4.3%.

Trải qua 70 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành,từ Chi bộ chỉ có 05 đảng viên, đến nay đã phát triển lên 344 đảng viên trên 15 chi bộ. Đảng bộ luôn thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân xã Nga Hải với Đảng.

Kết quả trên là tiền đề và điều kiện quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Nga Hải tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Cong so Nga Hai.jpg
Công sở xã Nga Hải trước khi về đích xã đạt chuẩn NTM

Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ xã Nga Hải xác định việc kế thừa và phát huy truyền thống cao quý ấy là trách nhiệm lớn lao của tất cả cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong xã, để tiếp tục phấn đấu xây dựng xã Nga Hải phát triển toàn diện và bền vững.

Nguyễn Mạnh Hà - CC. VHXH.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Chi bộ đầu tiên - Đảng bộ xã Nga Hải (17/10/1947-17/10/2017)

Đăng lúc: 30/11/2017 22:55:34 (GMT+7)

Trải qua 70 năm, Đảng bộ xã Nga Hải đã liên tục phát triển về quy mô và không ngừng được củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo nhân dân địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị to lớn của các giai đoạn cách mạng. Đảng bộ xã luôn thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân xã Nga Hải với Đảng

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng dân tộc Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã liên tiếp giành được những thắng lợi vĩ đại, vẻ vang, đưa nước ta từ một nước thuộc địa thực dân nửa phong kiến thành một quốc gia độc lập, tự do, xây dựng và phát triển theo con đường XHCN. Gắn liền với lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và truyền thống lịch sử của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Đảng bộ xã Nga Hải ra đời có tổ chức chặt chẽ và có những bước phát triển vững chắc.

Tháng 2 năm 1947 Bác Hồ về thăm tỉnh Thanh Hóa lần đầu tiên, trong chuyến thăm này Người đã đặt lại vấn đề xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh kiểu mẫu trong hoàn cảnh đất nước có chiến tranh. Tháng 3/1947, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và chỉ thị của Tỉnh ủy Thanh Hóa, huyện Nga Sơn đã thành lập ủy ban kháng chiến từ huyện xuống các xã. Các xã nhỏ được ghép thành xã lớn, xã Cầu Hải và xã Bái Ninh sáp nhập vào thành xã Đô Bái (trong đó có Nga Hải ngày nay). Ngay sau sáp nhập thành xã lớn, nhân dân trong xã nô nức phấn khởi đi bầu cử Hội đồng nhân dân Đô Bái, 34 đại biểu trúng cử vào Hội đồng nhân dân Đô Bái. Hội đồng nhân dân xã bầu ra Ủy ban hành chính kháng chiến, đồng chí Mai Bá Dụ được bầu làm chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến.

Cùng với sự kiện thành lập , ngày 17-10-1947, chi bộ Đảng Đô Bái cũng được thành lập lấy tên là chi bộ Đảng Tô Hiệu, với 5 đồng chí: Mai Thế Thuông, Thịnh Văn Xán, Thịnh Văn Căn, Mai Ngọc Khuyến, Phạm Đình Nguyệt. Buổi đầu thành lập do số lượng còn ít, Huyện ủy đã cử đồng chí Trương Ngọc Thụ làm Bí thư chi bộ Tô Hiệu, sau 3 tháng đồng chí Mai Thế Thuông được chi bộ cử làm Bí thư chi bộ. Ngay sau khi ra đời, Chi bộ đã khẩn trương phân công đảng viên về cơ sở để phát huy và bồi dương những nhân tố mới bổ sung cho đội ngũ của Đảng. Tháng 2 năm 1948, chi bộ Tô Hiệu tiến hành Đại hội lần I. Xuất phát từ tình hình cụ thể của nhà, Đại hội đã bàn và đề ra một số nhiệm vụ cần giải quyết trước mắt. Đại hội đa bầu ra Ban chấp hành chi bộ gồm 5 đồng chí. Đồng chí Trương Ngọc Thụ làm bí thư chi bộ, đồng chí Nguyên Văn Khí làm Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến.

Sau Đại hội, Chi bộ Đảng Đô Bái đã tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất nhằm đảm bảo lương thực, ổn định đời sống nhân dân. Những sắc lệnh của Trung ương như sắc lệnh số 75/SL về tạm cấp ruộng đất của Việt gian, thực dân Pháp cho dân cày nghèo (1/7/1949), sắc lệnh số 48 về giảm tô 25% (14/7/1949) được chi bộ Đảng thực hiện theo điều kiện thực tế của , điều đó đã đem lại niềm tin cho nhân dân, nhất là nhưng gia đình nghèo không có ruộng đất. Chi bộ cũng tiếp tục đến tuyên truyền, giác ngộ quần chúng nhân dân trong làm cách mạng. Bằng ý chí kiên cường, tinh thần dũng cảm, lòng căm thù giặc sâu sắc, Nga Hải đã xây dựng được hệ thống cơ sở cách mạng: Ba làng trong xã Đô Bái được tổ chức thành 3 đội du kích với tổng số trên 100 người sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra trong còn thành lập 12 liên đội dân quân nam, nư với gần 800 người tham gia. Các đơn vị dân quân, du kích tự rèn giáo mác, làm bàn chông, một số quả mìn, lựu đạn do cấp trên cấp, về sau được trang bị một số khẩu súng, nhưng chủ yếu là lấy súng của địch để trang bị cho dân quân du kích. Dưới sự chỉ đạo của Chi bộ Tô Hiệu, Hội phụ lão tổ chức một trung đội Bạch đầu quân với 100 cụ tham gia. Hội liên hiệp phụ n cũng tổ chức Hội bà mẹ chiến s vận động quyên góp qũy nuôi quân với hơn 50 bà mẹ tham gia, hội đã động viên bộ đội, du kích và dân quân suốt trong thời kỳ kháng chiến cả về tinh thần cũng như vật chất, để các chiến s nơi trận địa yên tâm chiến đấu.

Năm 1949 cuộc kháng chiến cuả nhân dân Việt Nam đã phát triển sang giai đoạn mới, tương quan lực lượng giữa ta và địch có sự thay đổi lớn. Lực lượng ta ngày càng lớn mạnh, địch ngày càng lún sau vào thế bị động buộc chúng phải thay đổi từ chiến lược đánh nhanh thắng nhanh sang đánh lâu dài và đẩy chính sách “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh dùng người Việt đánh người Việt” lên một bước cao hơn; từ mở rộng vùng chiếm đóng chúng chuyển sang củng cố vùng chiếm đóng. Chúng thay thế những cuộc hành quân lớn bằng nhưng cuộc hành quân nhỏ, không nhằm trực tiếp tiêu diệt chủ lực của ta mà nhằm phá hoại cơ sở kinh tế, chính trị của ta. Để thực hiện âm mưu đó chúng cho xây dựng một phòng tuyến kiên cố để ngăn chặn quân ta từ Liên khu IV không thể luồn sau vào đồng bằng Bắc bộ, đồng thời bảo vệ khu “công giáo tự trị” Phát Diệm.

Ngày 16-10-1949, thực dân Pháp cho quân nhảy dù xuống Phát Diệm, giám mục Lê Hưu Từ và bọn tay sai tổ chưc sra đón giặc. Được sự hậu thuẫn đắc lực của bọn phản động đội lốt tôn giáo, thực dân Pháp nhanh chóng đánh chiếm các dọc đường 5 (nay là đường 10B) là Điền Hộ, Nhân Phú và Liên Sơn (nay là các Nga Điền, Nga Phú, Nga Thái, Nga Lên). Chúng cho lập đồn bốt từ Hồ Vương đến Hói Đào, nối liền hệ thống đồn bốt từ Mai An Tiêm – Sơn Điền, Điền Hộ đến trung tâm chỉ huy ở Phát Diệm- Kim Sơn, Ninh Bình. Quân Pháp đã mở nhiều cuộc hành quân từ Điền Hộ- Nhân Phú đánh vào các Kiên Giáp, từ Liên Sơn đánh vào Đô Bái, nhằm mở đường đánh sâu vào các tự do của Nga Sơn. Đô Bái trở thành địa bàn vành đai, tuyến đầu của cuộc đọ sức quyết liệt giữa lực lượng vũ trang của ta với địch.

Trong hoàn cảnh đó, tháng 10 năm 1949, Chi bộ Đảng Tô Hiệu đa tiến hành đại hội chi bộ lần II. Đại hội đã phân tích tình hình, âm mưu của địch và đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Chi bộ gồm 5 đồng chí, đồng chí Mai Ngọc Khuyến được bầu làm bí thư chi bộ, đồng chí Thịnh Văn Căn làm Chủ tịch Ủy ban hành chính kháng chiến. Toàn thực hiện chủ trương, phối hợp chặt ch với bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực, dân quân du kích để bảo vệ Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và nhân dân. Đồng thời, chủ động đánh chặn các cuộc lấn chiếm của địch, liên tục mở nhiều cuộc tấn công nhiều mũi quấy rối nhằm tiêu hao sinh lực địch, gây cho địch hoang mang bị động, tạo điều kiện thuận lợi v nơi ăn, ở, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho các đơn vị bộ đội, cán bộ và nhân dân các vùng bị địch tạm chiếm như Nhân Phú, Liên Sơn, Điền Hộ sơ tán về đây hoạt động.

Ngày 20-10-1949 địch huy động một lực lượng lớn với 200 quân, dưới sự chỉ huy của trên 30 tên lính Pháp, được trang bị vũ khí hiện đại với 2 khẩu súng tiểu liên, trên 118 khẩu súng trường, mở cuộc càn quét từ Liên Sơn vào khu Đông Cầu Hải. Để chống lại cuộc càn quét lớn của địch, Ban chỉ huy đội đã huy động 2 trung đội dân quân du kích được trang bị giáo mác và một số quả mìn, lựu đạn. Trong trận đấu không cân sức về số lượng và trang bị vũ khí, dân quân du kích Đô Bái đã anh dũng chiến đấu, chặn đứng được nhiều đợt tấn công, làm phá sản hoàn toàn cuộc càn quét của địch. Kết thúc trận chiến đấu, ta tiêu diệt được 13 tên, làm bị thương 7 tên, phá hủy nhiều vũ khí. Đây là thắng lợi đầu tiên của dân quân và du kích Đô Bái. Thắng lợi này có ý nghĩa vô cùng to lớn, đã động viên khích lệ các chiến s, lực lượng dân quân du kích trong , trong huyện thi đua giết giặc, bảo vệ xóm làng. Đồng thời, qua cuộc chiến đấu này đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu về tổ chức chống càn.

Sau thất bại trong trận càn vào thôn Cầu Hải, thực dân pháp đã liên tiếp mở hàng loạt các trận càn quét vào Đô Bái và các trên địa bàn huyện Nga Sơn. Sáng ngày 15-12-1949, thực dân Pháp huy động gần 100 lính, hơn 80 khẩu sung tiểu liên và có đại bác yểm trợ, dưới sự chỉ huy của quân Pháp, rải quân thành hàng ngang và chia làm 4 mũi tấn công vào thôn Cầu Hải, nhằm tiêu diệt lực lượng chủ lực của ta, phá hoại nhà cửa, hoa màu và cướp bóc tài sản của nhân dân. Trước cuộc càn quét lớn của địch, với lực lượng đông và vũ khí hiện đại yểm trợ. Lực lượng dân quân du kích Đô Bái, đã phối hợp với Đại đội 73 bộ đội chủ lực của ta, tiến hành chặn đánh quyết liệt ngay từ đầu khi chúng mới tiến vào thôn Cầu Hải. Bị đánh bất ngờ, quân địch buộc phải tháo chạy ra cánh đồng, quân ta bao vây, truy kích làm thất bại âm mưu của địch. Với tinh thần chiến đấu anh dũng, quân và dân Đô Bái đã tiêu diệt được 36 tên địch, trong đó có 2 lính Pháp, bắt sống và làm bị thương nhiều tên địch. Sau khi bị thua, thực dân Pháp càng điên cuồng mở các cuộc càn quét vào các vùng tự do của ta. Ngày 17-12-1949 địch lại huy động một lực lượng lớn gồm 150 quân ngụy dưới sự chỉ huy của 6 tên lính pháp, tấn công vào Bái Nại và Cầu Hải. Trước tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân Đô Bái, thực dân Pháp buốc phải rút lui.

Với chiến thắng của quân và dân Đô Bái, đã gây được tiếng vang lớn và ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân, củng cố được lòng tin của nhân dân đối với bộ đội địa phương và dân quân du kích. Trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp gian khổ, hy sinh, nhân dân Đô Bái dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Tô Hiệu đã cùng với nhân dân cả nước cần cù lao động, anh dũng chiến đấu giành thắng lợi to lớn, giải phóng quê hương. Trước những khó khăn, gian khổ ác liệt nhất, Chi bộ Đảng vẫn thể hiện rõ vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của mình, đó là mấu chốt quan trọng đi đến thành công của cuộc kháng chiến tại địa phương.

Theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về phân chia lại địa giới hành chính và các xã trong tỉnh. Thực hiện Quyết định số 106- TC/UBTH (ngày 7-5-1954) của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa, làng Yên Ninh được sáp nhập vào xã Nga Yên, 2 thôn Cầu Hải và Bái Nại sáp nhập lại thành xã Nga Hải. Xã Nga Hải được thành lập gồm 9 làng là: Trung Tiến, Hải Nam, Đông Hải, Hải Bình, Cần Thanh, Hải Lộc, Tây Sơn, Bắc Sơn, Hải Tiến. Sau khi đơn vị hành chính xã Nga Hải ra đời, Chi bộ Đô Bái (chi bộ Tô Hiệu) cũng được đổi thành Chi bộ Đảng Nga Hải. Tháng 5 năm 1954, được sự chỉ đạo của Đảng bộ huyện Nga Sơn. Chi bộ Đảng xã Nga Hải đã tiến hành Đại hội lần I. Chi bộ đã phân tích tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong xã, từ đó đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới, trọng tâm là ổn định đời sống nhân dân và khôi phục kinh tế của xã nhà. Đại hội đã bầu đồng chí Mai Văn Sai làm Bí thư chi bộ, đồng chí Cao Thế Đại được bầu làm phó Bí thư- phụ trách chính quyền.

Sau 6 năm hoạt động, trải qua thực tiễn phong trào cách mạng của địa phương và để đáp ứng với yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, số lượng đảng viên của Chi bộ xã từ 67 đồng chí đã tăng lên 103 đồng chí. Đầu năm 1961, Huyện ủy Nga Sơn quyết định chuyển chi bộ Nga Hải lên thành Đảng bộ. Ngày 8/3/1961, Đại hội Đảng bộ Nga Hải lần thứ I được tổ chức (tiếp theo 3 khóa của Chi Bộ, Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất được gọi là Đại hội Đảng bộ lần thứ IV). Tham dự Đại hội có 103 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội thông qua báo cáo, kiểm điểm các mặt còn tồn tại và đề ra Nghị quyết về phát triển kinh tế. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 1(nhiệm kỳ 1961-1963) gồm 11 đồng chí, Ban Chấp hành đã bầu 3 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng chí Mai Sỹ Vường được bầu làm Bí thư Đảng bộ, đồng chí Nguyễn Bá Oanh làm Phó Bí thư- Phụ Trách chính quyền.

Trải qua 70 năm, Đảng bộ xã Nga Hải đã liên tục phát triển về quy mô và không ngừng được củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo nhân dân địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị to lớn của các giai đoạn cách mạng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, nhân dân xã Nga Hải đã cùng với nhân dân cả nước làm tốt công tác xây dựng lực lượng kháng chiến, chống giặc càn quét bảo vệ quê hương, vừa xây dựng hậu phương vững mạnh, vừa ra sức phục vụ tiền tuyến đánh thắng thực dân Pháp xâm lược.Từ những năm 1961 đến năm 1985, Đảng bộ tiếp tục lãnh đạo nhân dân xã nhà cùng với cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn.Xã Nga Hải tiếp tục thực hiện tốt vai trò hậu phương đối với chiến trường miền Nam, dốc lòng cùng cả nước đóng góp cho tiền tuyến. Trong suốt những năm kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ và nhân dân Nga Hải đã đóng góp cho nhà nước 4.609,4 tấn lượng thực và trên 300 tấn thực phẩm, 760 thanh niên Nga Hải đã hăng hái lên đường chiến đấu và có mặt ở các chiến trường để bảo vệ Tổ quốc, 250 thanh niên xung phong và dân công hỏa tuyến trong đó có 154 cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, 94 thương binh đã để lại một phần xương máu của mình ở chiến trường; 15 Mẹ Việt Nam anh hùng, là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân xã Nga Hải. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, xã Nga Hải được Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng bộ xã Nga Hải đã nêu cao tinh thần đoàn kết, vượt khó, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm, tự lực, tự cường, cần cù, sáng tạo, xây dựng xã Nga Hải ngày càng phát triển. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá và chuyển dịch đúng hướng; tận dụng được các nguồn lực đầu tư trong và ngoài để phát triển các lĩnh vực có tiềm năng, thế mạnh; từng bước xác định được một số giải pháp mang tính đột phá trong phát triển nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp trong các lĩnh vực có lợi thế, chính quyền xã trong những năm qua không ngừng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân phát triển sản xuất, đa dạng hóa các loại ngành nghề nông thôn như: Xây dựng, vận tải, cơ khí, nghề mộc, may mặc, xay xát, buôn bán..v..v.

IMG_3109.JPG
Sản xuất cây trồng có giá trị kinh tế cao ở xóm Hải Lộc, xã Nga Hải.

Đảng bộ thường xuyên quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đối với các gia đình khó khăn; Đời sống đại bộ phận nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2017 ước đạt 31 triệu đồng/năm; không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèo còn 4.3%.

Trải qua 70 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành,từ Chi bộ chỉ có 05 đảng viên, đến nay đã phát triển lên 344 đảng viên trên 15 chi bộ. Đảng bộ luôn thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ… góp phần củng cố niềm tin của nhân dân xã Nga Hải với Đảng.

Kết quả trên là tiền đề và điều kiện quan trọng để Đảng bộ và nhân dân Nga Hải tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra.

Cong so Nga Hai.jpg
Công sở xã Nga Hải trước khi về đích xã đạt chuẩn NTM

Tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ xã Nga Hải xác định việc kế thừa và phát huy truyền thống cao quý ấy là trách nhiệm lớn lao của tất cả cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong xã, để tiếp tục phấn đấu xây dựng xã Nga Hải phát triển toàn diện và bền vững.

Nguyễn Mạnh Hà - CC. VHXH.