Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
133662

Kỳ họp thứ chín - HĐND xã Nga Hải Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 18/07/2019 00:00:00

Ngày 12/7/2019. HĐND xã Nga Hải tổ chức Kỳ họp thứ chín, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

IMG_2411.jpg

6 tháng đầu năm 2019 thường trực HĐND, các đại biểu HĐND đã bám sát vào Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Luật tổ chức chính quyền địa phương xã năm 2015; bám vào quy chế hoạt động của HĐND đã thực hiện đúng chức năng của người đại biểu gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp.

Từ đó HĐND, các đại biểu HĐND đã tích cực hoạt động nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri trong xã. Thông qua địa bàn khu dân cư và tại các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri đã giải thích, giải quyết kịp thời những băn khoăn của cử tri để quyết định các lĩnh vực phát triển kinh tế- văn hóa xã hội, thu chi ngân sách, quốc phòng- an ninh tại các kỳ họp.


IMG_2412.jpg

Nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2019, hoạt động giám sát của thường trực, các tổ HĐND, các đại biểu HĐND xã cần tập trung vào những nhiệm vụ sau:

1. Chủ động phối hợp với UBND xã, MTTQ xã và các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt nội dung cho kỳ họp thứ mười HĐND xã khoá XIX.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp trong tổ chức, triển khai nhiệm vụ của cấp trên và của Hội đồng nhân dân xã.

3. Tổ chức hoạt động giám sát theo Nghị quyết của HĐND đã ban hành, giám sát theo Nghị quyết kỳ họp thứ bảy HĐND xã khoá XIX.

4. Thực hiện phương châm gần dân, sát thực tế, lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phối hợp với UBMTTQ xã tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp, cách thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri trước mỗi kỳ họp theo luật định. Thực hiện thật tốt việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện NQ HĐND xã và HĐND các cấp. Thực hiện tốt chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

5. Các đại biểu HĐND xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình ở đơn vị bầu ra mình, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng tại kỳ họp, thực hiện quyền chất vấn và trả lời chất vấn để góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp.


* Tại kỳ họp thứ chín - HĐND xã Nga Hải khóa XIX (Nhiệm kỳ 2016-2021).

Các đại biểu nghe UBND xã Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm, Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu theo quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND huyện Nga Sơn về việc Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 01 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Nghị quyết của huyện Ủy, HĐND huyện Nga Sơn, Nghị quyết số
10-NQ/ĐU ngày 08/01/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 04/01/2019 của Hội đồng nhân dân xã về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019.Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn, cán bộ không chuyên trách từ xã đến thôn tập trung tháo gỡ những khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, kinh tế- xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên:
- Tổng thu nhập xã hội ước đạt 99,87 tỷ đồng đạt 50,01 % so kế hoạch, bằng 115,8 % so cùng kỳ.

- Tổng sản lượng lương thực ước đạt 1.049,5 tấn, đạt 45,6 % so kế hoạch.

- Vận động thành lập mới 1 doanh nghiệp.

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91 % vượt so với kế hoạch 6 % (mục tiêu là 85%).

- Xuất khẩu được 17 lao động, đạt 113,33% so kế hoạch năm.


- Nguyễn Mạnh Hà - VHXH
Kỳ họp thứ chín - HĐND xã Nga Hải Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng lúc: 18/07/2019 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 12/7/2019. HĐND xã Nga Hải tổ chức Kỳ họp thứ chín, sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

IMG_2411.jpg

6 tháng đầu năm 2019 thường trực HĐND, các đại biểu HĐND đã bám sát vào Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Luật tổ chức chính quyền địa phương xã năm 2015; bám vào quy chế hoạt động của HĐND đã thực hiện đúng chức năng của người đại biểu gương mẫu, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và Nghị quyết của HĐND các cấp.

Từ đó HĐND, các đại biểu HĐND đã tích cực hoạt động nhằm nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cử tri trong xã. Thông qua địa bàn khu dân cư và tại các cuộc hội nghị tiếp xúc cử tri đã giải thích, giải quyết kịp thời những băn khoăn của cử tri để quyết định các lĩnh vực phát triển kinh tế- văn hóa xã hội, thu chi ngân sách, quốc phòng- an ninh tại các kỳ họp.


IMG_2412.jpg

Nhiệm vụ của 6 tháng cuối năm 2019, hoạt động giám sát của thường trực, các tổ HĐND, các đại biểu HĐND xã cần tập trung vào những nhiệm vụ sau:

1. Chủ động phối hợp với UBND xã, MTTQ xã và các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt nội dung cho kỳ họp thứ mười HĐND xã khoá XIX.

2. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp trong tổ chức, triển khai nhiệm vụ của cấp trên và của Hội đồng nhân dân xã.

3. Tổ chức hoạt động giám sát theo Nghị quyết của HĐND đã ban hành, giám sát theo Nghị quyết kỳ họp thứ bảy HĐND xã khoá XIX.

4. Thực hiện phương châm gần dân, sát thực tế, lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phối hợp với UBMTTQ xã tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp, cách thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri trước mỗi kỳ họp theo luật định. Thực hiện thật tốt việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện NQ HĐND xã và HĐND các cấp. Thực hiện tốt chính sách của Đảng pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương.

5. Các đại biểu HĐND xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình ở đơn vị bầu ra mình, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến có chất lượng tại kỳ họp, thực hiện quyền chất vấn và trả lời chất vấn để góp phần nâng cao chất lượng kỳ họp.


* Tại kỳ họp thứ chín - HĐND xã Nga Hải khóa XIX (Nhiệm kỳ 2016-2021).

Các đại biểu nghe UBND xã Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 6 tháng đầu năm, Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm trên cơ sở các mục tiêu, chỉ tiêu theo quyết định số 174/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của UBND huyện Nga Sơn về việc Ban hành kế hoạch hành động thực hiện Quyết định số 01 của UBND tỉnh Thanh Hóa và Nghị quyết của huyện Ủy, HĐND huyện Nga Sơn, Nghị quyết số
10-NQ/ĐU ngày 08/01/2019 của Ban chấp hành Đảng bộ xã về phương hướng nhiệm vụ năm 2019 và Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 04/01/2019 của Hội đồng nhân dân xã về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh năm 2019.Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo cán bộ, công chức chuyên môn, cán bộ không chuyên trách từ xã đến thôn tập trung tháo gỡ những khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, kinh tế- xã hội tiếp tục phát triển, quốc phòng an ninh ổn định, đời sống nhân dân được nâng lên:
- Tổng thu nhập xã hội ước đạt 99,87 tỷ đồng đạt 50,01 % so kế hoạch, bằng 115,8 % so cùng kỳ.

- Tổng sản lượng lương thực ước đạt 1.049,5 tấn, đạt 45,6 % so kế hoạch.

- Vận động thành lập mới 1 doanh nghiệp.

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91 % vượt so với kế hoạch 6 % (mục tiêu là 85%).

- Xuất khẩu được 17 lao động, đạt 113,33% so kế hoạch năm.


- Nguyễn Mạnh Hà - VHXH