Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
133662

Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ xã Nga Hải

Ngày 03/08/2023 10:14:47

Những giải pháp đột phá trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên tại đảng bộ xã Nga Hải, giai đoạn 2020 - 2023.

Những giải pháp đột phá trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên tại đảng bộ xã Nga Hải, giai đoạn 2020 - 2023

Nhiều năm trở lại đây công tác phát triển đảng viên tại các tổ chức cơ sở đảng gặp khó khăn, nhất là đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở và đặc biệt là đối với chi bộ khu dân cư … Tuy nhiên, do có nhiều giải pháp đột phá nên Đảng bộ xã Nga Hải đã thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Đảng bộ xã Nga Hải hiện có 369 đảng viên Trong đó: có 288 đảng viên nông thôn, 81 đồng chí thuộc các chi bộ ngành là cán bộ, công chức, viên chức; đảng viên MSHCT là 83 đồng chí; 22 đồng chí thuộc diện miễn SHCT tạm thời (đi làm ăn xa, đi nước ngoài), đảng viên dự bị 06 đồng chí; đang sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc (trong đó 07 chi bộ khu dân cư và 07 chi bộ cơ quan ngành), có 171 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 đến 75 năm tuổi đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ xã Nga Hải đã kết nạp được 24 đảng viên mới, trong đó: năm 2020 có 04 quần chúng học nhận thức về Đảng, kết nạp 02 đảng viên; năm 2021 có 06 quần chúng học nhận thức về Đảng, kết nạp 04 đảng viên; năm 2022 có 8 quần chúng học nhận thức về Đảng, kết nạp 07 đảng viên mới; đến tháng 8 năm 2023 có 14 quần chúng học nhận thức về Đảng, kết nạp 11 đảng viên mới (năm 2023 có 7/7 chi bộ thôn kết nạp được đảng viên mới). Trong số đảng viên mới kết nạp có 23 đảng viên kết nạp tại chi bộ khu dân cư (chiếm 95,8%); 01 đảng viên kết nạp tại trường học (chiếm 4,2%). Việc kết nạp đảng bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, chất lượng, trình độ học vấn của người được kết nạp vào Đảng ngày càng được nâng lên; đảng viên có trình độ đại học là 7 đồng chí, cao đẳng 04 đồng chí, trung cấp 01 đồng chí; 23 đồng chí có trình độ THPT và 01 đồng chí có trình độ THCS.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn xã Nga Hải vẫn còn có những khó khăn, hạn chế: Số lượng đảng viên được kết nạp vào Đảng hằng năm dù đạt chỉ tiêu Ban Thường vụ Huyện uỷ giao song có chi bộ nhiều năm liền chưa kết nạp được đảng viên; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở chi bộ nông thôn còn gặp khó khăn.

Nguyên nhân của những hạn chế trên được Đảng uỷ xã Nga Hải xác định có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan đó là: Thanh niên sau tốt nghiệp THCS, THPT tiếp tục theo học trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc đi làm ăn xa; mặt khác, sau học xong vào làm công nhân tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn do đặc thù công việc nên tham gia sinh hoạt tại địa phương còn ít; một số chi bộ chưa phân công được cho nhóm đảng viên làm công tác tạo nguồn, kết nạp đảng; Một bộ phận thanh niên ở khu dân cư không có chí hướng phấn đấu … nên không đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng; Một số chi ủy chi bộ chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo, phân công đảng viên trong việc tìm, “tạo nguồn” phát triển đảng; Một số trường hợp quần chúng chưa tích cực phấn đấu vào Đảng dù cấp ủy, đảng viên được giao nhiệm vụ đã gặp gỡ động viên, thuyết phục nhiều lần …

Từ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế về công tác “tạo nguồn”, phát triển đảng, Đảng ủy xã Nga Hải đã có những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để thực hiện tốt nhiệm vụ này:

Trước hết, Đảng uỷ xã đã thực hiện giải pháp nâng cao trách nhiệm của Đảng uỷ trong chỉ đạo triển khai và thực hiện quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện ủy về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên bằng những nhiệm vụ cụ thể:

Các cấp ủy cần nhận thức đầy đủ về vai trò của công tác phát triển đảng viên và sự cần thiết đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở chi bộ, Đảng bộ. Năng lực lãnh đạo của một tổ chức đảng phụ thuộc rất lớn vào số lượng, chất lượng đảng viên, vì số lượng đảng viên góp phần làm tăng nguồn lực và sức mạnh lãnh đạo của tổ chức đảng, chất lượng sẽ phát huy được trí tuệ của các đảng viên trong hoạt động lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng. Trong công tác này, cần chú trọng lấy chất lượng làm chính, tránh chạy theo chỉ tiêu, thành tích mà xem nhẹ chất lượng.

Đảng uỷ thường xuyên chỉ đạo các chi ủy chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc phát triển đảng viên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và coi đó là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm.

Đảng uỷ phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình, cùng dự sinh hoạt, chỉ đạo các chi uỷ chi bộ tích cực tạo nguồn kết nạp đảng viên. Đảng uỷ yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu phải phát huy tốt vai trò nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực sự gần gũi nhân dân, được nhân dân tín nhiệm góp phần tạo niềm tin để quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Đảng uỷ thường xuyên tuyên truyền, giải thích để các chi ủy chi bộ, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và toàn thể đảng viên hiểu rõ việc“tạo nguồn”kết nạp đảng phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Trung ương, đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Căn cứ chỉ tiêu được giao các cấp ủy phải ra nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên hàng năm; chi bộ phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên chính thức làm công tác tạo nguồn giúp đỡ quần chúng; cấp ủy xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng tham gia phát triển đảng là phải lựa chọn những quần chúng ưu tú có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, động cơ, mục đích lý tưởng vào đảng đúng đắn, trong sáng, rõ ràng, phải có chất lượng và hiệu quả công việc được đánh giá tốt, có trình độ giác ngộ chính trị và thành phần giai cấp (chú trọng đội ngũ công nhân đang làm tại các nhà máy trong huyện) theo đúng quy định, không vì số lượng mà hạ thấp về tiêu chuẩn.

Thứ hai: Nâng cao trách nhiệm của các chi ủy chi bộ, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và toàn thể đảng viên về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên

Để thực hiện giải pháp này, ngay từ đầu năm, Đảng uỷ yêu cầu các chi bộ trực thuộc nhất là các chi bộ khu dân cư phải ra nghị quyết phân công cụ thể cho từng đảng viên trong chi bộ và các chi hội đoàn thể khu dân cư tìm và “tạo nguồn” kết nạp đảng. Khắc phục tình trạng một số chi bộ khu dân cư nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Hằng tháng, yêu cầu các đảng viên, các chi hội đoàn thể báo cáo cụ thể việc tìm, tạo nguồn cho chi ủy, chi bộ nắm bắt, chỉ đạo và báo cáo chi bộ ra nghị quyết phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng; cử quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Song song với đó là chỉ đạo các đoàn thể, chi hội đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát hiện các nhân tố tích cực để tạo nguồn phát triển đảng, quan tâm rà soát các đối tượng là hội viên chi hội nông dân, chi hội phụ nữ, chi hội CCB(trước hết là “tạo nguồn” từquần chúng, hội viên ưu tú của các chi hội đoàn thể khu dân cư…), không bó hẹp trong đoàn viên thanh niên.

Quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia công tác phát triển đảng viên bằng cách tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp. Nội dung hoạt động phải vừa mang tính chất chính trị, vừa phải thiết thực, phong phú. Gắn nội dung sinh hoạt với các hoạt động phát triển phát triển đảng viên, chăm lo đời sống và thu nhập cho đoàn viên, hội viên, động viên, tạo điều kiện để họ tham gia các hoạt động xã hội như vệ sinh môi trường, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…, góp phần gắn kết đoàn viên, hội viên với tổ chức khi tham gia sinh hoạt nhằm khơi dậy, phát hiện tiềm năng, nhân tố tốt để giới thiệu cho Đảng. Chi bộ phải tôn trọng ý kiến nhận xét của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội một cách khách quan.

Để làm tốt công tác“tạo nguồn”, các chi ủy chi bộ phải thực sự quan tâm rà soát, tìm hiểu kỹ về từng quần chúng: trường hợp trình độ học vấn chưa đảm bảo điều kiện vào Đảng (tốt nghiệp THCS), phải báo cáo ngay Thường trực Đảng ủy để liên hệ cử đi đào tạo bồi dưỡng đạt chuẩn theo quy định; trường hợp gia đình chưa đồng thuận thì cấp ủy, đảng viên được phân công phải kiên trì đeo bám vận động, thuyết phục gia đình...

Đối với các trường học, chi uỷ chi bộ, các đoàn thể và toàn bộ đảng viên chi bộ phát huy tốt vai trò nêu gương của mình, nhất là người đứng đầu, tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục giáo viên nỗ lực phấn đấu vào Đảng.

Thứ ba: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội từ xã đến các chi hội, đoàn thể khu dân cư

Để phát triển đảng viên trong dân cư, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội chú trọng tổ chức các hoạt động hướng về khu dân cư, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt để tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tích cực để tạo nguồn phát triển đảng. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng cho đoàn viên, hội viên nhằm nâng nâng cao nhận thức, hiểu biết về vai trò, tầm quan trọng của Đảng, tự nguyện xin gia nhập vào hàng ngũ của Đảng.

Thứ tư: tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên của tổ chức đảng.

Chỉ có thông qua công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm mới giúp cho cấp ủy đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ kết quả, ưu điểm, những thiếu sót, khuyết điểm, nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế đó, rút ra những kinh nghiệm … để từ đó có những chủ trương, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, trực tiếp đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên góp phần vào việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Với việc thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ giải pháp cụ thể, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trên địa bàn xã Nga Hải đã có nhiều chuyển biến tích cực, hàng năm Đảng uỷ đã chủ động việc tạo nguồn và hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng được giao.

Nguyễn Văn Hải - Phó bí thư trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.

Công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới của Đảng bộ xã Nga Hải

Đăng lúc: 03/08/2023 10:14:47 (GMT+7)

Những giải pháp đột phá trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên tại đảng bộ xã Nga Hải, giai đoạn 2020 - 2023.

Những giải pháp đột phá trong công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên tại đảng bộ xã Nga Hải, giai đoạn 2020 - 2023

Nhiều năm trở lại đây công tác phát triển đảng viên tại các tổ chức cơ sở đảng gặp khó khăn, nhất là đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở và đặc biệt là đối với chi bộ khu dân cư … Tuy nhiên, do có nhiều giải pháp đột phá nên Đảng bộ xã Nga Hải đã thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Đảng bộ xã Nga Hải hiện có 369 đảng viên Trong đó: có 288 đảng viên nông thôn, 81 đồng chí thuộc các chi bộ ngành là cán bộ, công chức, viên chức; đảng viên MSHCT là 83 đồng chí; 22 đồng chí thuộc diện miễn SHCT tạm thời (đi làm ăn xa, đi nước ngoài), đảng viên dự bị 06 đồng chí; đang sinh hoạt tại 14 chi bộ trực thuộc (trong đó 07 chi bộ khu dân cư và 07 chi bộ cơ quan ngành), có 171 đảng viên được tặng Huy hiệu từ 30 đến 75 năm tuổi đảng. Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Đảng bộ xã Nga Hải đã kết nạp được 24 đảng viên mới, trong đó: năm 2020 có 04 quần chúng học nhận thức về Đảng, kết nạp 02 đảng viên; năm 2021 có 06 quần chúng học nhận thức về Đảng, kết nạp 04 đảng viên; năm 2022 có 8 quần chúng học nhận thức về Đảng, kết nạp 07 đảng viên mới; đến tháng 8 năm 2023 có 14 quần chúng học nhận thức về Đảng, kết nạp 11 đảng viên mới (năm 2023 có 7/7 chi bộ thôn kết nạp được đảng viên mới). Trong số đảng viên mới kết nạp có 23 đảng viên kết nạp tại chi bộ khu dân cư (chiếm 95,8%); 01 đảng viên kết nạp tại trường học (chiếm 4,2%). Việc kết nạp đảng bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Điều lệ Đảng, chất lượng, trình độ học vấn của người được kết nạp vào Đảng ngày càng được nâng lên; đảng viên có trình độ đại học là 7 đồng chí, cao đẳng 04 đồng chí, trung cấp 01 đồng chí; 23 đồng chí có trình độ THPT và 01 đồng chí có trình độ THCS.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn xã Nga Hải vẫn còn có những khó khăn, hạn chế: Số lượng đảng viên được kết nạp vào Đảng hằng năm dù đạt chỉ tiêu Ban Thường vụ Huyện uỷ giao song có chi bộ nhiều năm liền chưa kết nạp được đảng viên; công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở chi bộ nông thôn còn gặp khó khăn.

Nguyên nhân của những hạn chế trên được Đảng uỷ xã Nga Hải xác định có cả nguyên nhân khách quan và nguyên nhân chủ quan đó là: Thanh niên sau tốt nghiệp THCS, THPT tiếp tục theo học trung cấp, cao đẳng, đại học hoặc đi làm ăn xa; mặt khác, sau học xong vào làm công nhân tại các công ty, xí nghiệp trên địa bàn do đặc thù công việc nên tham gia sinh hoạt tại địa phương còn ít; một số chi bộ chưa phân công được cho nhóm đảng viên làm công tác tạo nguồn, kết nạp đảng; Một bộ phận thanh niên ở khu dân cư không có chí hướng phấn đấu … nên không đủ tiêu chuẩn để kết nạp vào Đảng; Một số chi ủy chi bộ chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo, phân công đảng viên trong việc tìm, “tạo nguồn” phát triển đảng; Một số trường hợp quần chúng chưa tích cực phấn đấu vào Đảng dù cấp ủy, đảng viên được giao nhiệm vụ đã gặp gỡ động viên, thuyết phục nhiều lần …

Từ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế về công tác “tạo nguồn”, phát triển đảng, Đảng ủy xã Nga Hải đã có những nhiệm vụ, giải pháp mang tính đột phá để thực hiện tốt nhiệm vụ này:

Trước hết, Đảng uỷ xã đã thực hiện giải pháp nâng cao trách nhiệm của Đảng uỷ trong chỉ đạo triển khai và thực hiện quy định, hướng dẫn của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện ủy về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên bằng những nhiệm vụ cụ thể:

Các cấp ủy cần nhận thức đầy đủ về vai trò của công tác phát triển đảng viên và sự cần thiết đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên ở chi bộ, Đảng bộ. Năng lực lãnh đạo của một tổ chức đảng phụ thuộc rất lớn vào số lượng, chất lượng đảng viên, vì số lượng đảng viên góp phần làm tăng nguồn lực và sức mạnh lãnh đạo của tổ chức đảng, chất lượng sẽ phát huy được trí tuệ của các đảng viên trong hoạt động lãnh đạo và công tác xây dựng Đảng. Trong công tác này, cần chú trọng lấy chất lượng làm chính, tránh chạy theo chỉ tiêu, thành tích mà xem nhẹ chất lượng.

Đảng uỷ thường xuyên chỉ đạo các chi ủy chi bộ, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc phát triển đảng viên là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và coi đó là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hàng năm.

Đảng uỷ phân công các đồng chí trong Ban Thường vụ, Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ thường xuyên nắm bắt tình hình, cùng dự sinh hoạt, chỉ đạo các chi uỷ chi bộ tích cực tạo nguồn kết nạp đảng viên. Đảng uỷ yêu cầu cán bộ, đảng viên, công chức, nhất là người đứng đầu phải phát huy tốt vai trò nêu gương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, thực sự gần gũi nhân dân, được nhân dân tín nhiệm góp phần tạo niềm tin để quần chúng phấn đấu vào Đảng.

Đảng uỷ thường xuyên tuyên truyền, giải thích để các chi ủy chi bộ, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và toàn thể đảng viên hiểu rõ việc“tạo nguồn”kết nạp đảng phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Trung ương, đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Căn cứ chỉ tiêu được giao các cấp ủy phải ra nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên hàng năm; chi bộ phân công giao nhiệm vụ cho đảng viên chính thức làm công tác tạo nguồn giúp đỡ quần chúng; cấp ủy xác định các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng tham gia phát triển đảng là phải lựa chọn những quần chúng ưu tú có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, động cơ, mục đích lý tưởng vào đảng đúng đắn, trong sáng, rõ ràng, phải có chất lượng và hiệu quả công việc được đánh giá tốt, có trình độ giác ngộ chính trị và thành phần giai cấp (chú trọng đội ngũ công nhân đang làm tại các nhà máy trong huyện) theo đúng quy định, không vì số lượng mà hạ thấp về tiêu chuẩn.

Thứ hai: Nâng cao trách nhiệm của các chi ủy chi bộ, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội và toàn thể đảng viên về công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên

Để thực hiện giải pháp này, ngay từ đầu năm, Đảng uỷ yêu cầu các chi bộ trực thuộc nhất là các chi bộ khu dân cư phải ra nghị quyết phân công cụ thể cho từng đảng viên trong chi bộ và các chi hội đoàn thể khu dân cư tìm và “tạo nguồn” kết nạp đảng. Khắc phục tình trạng một số chi bộ khu dân cư nhiều năm liền không kết nạp được đảng viên. Hằng tháng, yêu cầu các đảng viên, các chi hội đoàn thể báo cáo cụ thể việc tìm, tạo nguồn cho chi ủy, chi bộ nắm bắt, chỉ đạo và báo cáo chi bộ ra nghị quyết phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng; cử quần chúng ưu tú đi học các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Song song với đó là chỉ đạo các đoàn thể, chi hội đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát hiện các nhân tố tích cực để tạo nguồn phát triển đảng, quan tâm rà soát các đối tượng là hội viên chi hội nông dân, chi hội phụ nữ, chi hội CCB(trước hết là “tạo nguồn” từquần chúng, hội viên ưu tú của các chi hội đoàn thể khu dân cư…), không bó hẹp trong đoàn viên thanh niên.

Quan tâm xây dựng, phát huy vai trò của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tham gia công tác phát triển đảng viên bằng cách tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt cho phù hợp. Nội dung hoạt động phải vừa mang tính chất chính trị, vừa phải thiết thực, phong phú. Gắn nội dung sinh hoạt với các hoạt động phát triển phát triển đảng viên, chăm lo đời sống và thu nhập cho đoàn viên, hội viên, động viên, tạo điều kiện để họ tham gia các hoạt động xã hội như vệ sinh môi trường, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao…, góp phần gắn kết đoàn viên, hội viên với tổ chức khi tham gia sinh hoạt nhằm khơi dậy, phát hiện tiềm năng, nhân tố tốt để giới thiệu cho Đảng. Chi bộ phải tôn trọng ý kiến nhận xét của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội một cách khách quan.

Để làm tốt công tác“tạo nguồn”, các chi ủy chi bộ phải thực sự quan tâm rà soát, tìm hiểu kỹ về từng quần chúng: trường hợp trình độ học vấn chưa đảm bảo điều kiện vào Đảng (tốt nghiệp THCS), phải báo cáo ngay Thường trực Đảng ủy để liên hệ cử đi đào tạo bồi dưỡng đạt chuẩn theo quy định; trường hợp gia đình chưa đồng thuận thì cấp ủy, đảng viên được phân công phải kiên trì đeo bám vận động, thuyết phục gia đình...

Đối với các trường học, chi uỷ chi bộ, các đoàn thể và toàn bộ đảng viên chi bộ phát huy tốt vai trò nêu gương của mình, nhất là người đứng đầu, tích cực tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục giáo viên nỗ lực phấn đấu vào Đảng.

Thứ ba: Nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội từ xã đến các chi hội, đoàn thể khu dân cư

Để phát triển đảng viên trong dân cư, MTTQ, các đoàn thể chính trị- xã hội chú trọng tổ chức các hoạt động hướng về khu dân cư, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt để tập hợp, thu hút đoàn viên, hội viên, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, qua đó phát hiện, bồi dưỡng các nhân tố tích cực để tạo nguồn phát triển đảng. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng của Đảng cho đoàn viên, hội viên nhằm nâng nâng cao nhận thức, hiểu biết về vai trò, tầm quan trọng của Đảng, tự nguyện xin gia nhập vào hàng ngũ của Đảng.

Thứ tư: tổ chức tốt công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên của tổ chức đảng.

Chỉ có thông qua công tác kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm mới giúp cho cấp ủy đánh giá đúng tình hình, chỉ rõ kết quả, ưu điểm, những thiếu sót, khuyết điểm, nguyên nhân của những ưu điểm và hạn chế đó, rút ra những kinh nghiệm … để từ đó có những chủ trương, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, trực tiếp đẩy mạnh công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên góp phần vào việc xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Với việc thực hiện đồng bộ những nhiệm vụ giải pháp cụ thể, công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên trên địa bàn xã Nga Hải đã có nhiều chuyển biến tích cực, hàng năm Đảng uỷ đã chủ động việc tạo nguồn và hoàn thành chỉ tiêu phát triển đảng được giao.

Nguyễn Văn Hải - Phó bí thư trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã.