Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
133662
 DANH BẠ CƠ QUAN CHỨC NĂNG XÃ NGA HẢI 

STT
Họ tên
Chức vụ
Số điện thoại
1
Mai Thế Dân
BT Đảng ủy
0903435188
2
Nguyễn Văn Hải
PBT Đảng ủy
0982570318
3
Nguyễn Hữu Thận
PBT – CT.UBND
0983163836
4
Mai Ngọc Hậu
PCT HĐND
0819740330
5
Mai Đình Dũng
CT.MTTQ
0914743113
6
Vũ Đình Hoàng
PCT.UBND
0948049027
7
Mai Thị San
CT HLHPN
0859656688
8
Mai Thế Hòa
BT Đoàn TNCSHCM
0976571080
9
Mai Thanh Tùng
Trưởng CA
0918201987
10
Mai Thế Phúc
P.CHT BCHQS
0976223437
11
Thịnh Văn Minh
VP - TK
0914871231
12
Đào Văn Thiệu
VP - TK
0985498884
13
Nguyễn Mạnh Hà
VH - XH
0944700468
14
Mai Thế Lực
ĐC - XD NN
0944128771
15
Nguyễn Thị Thiệp
TP - HT
0973483956
16
Nguyễn Thị Yến
KT - TC
0948526144
17
Mai Văn Võ
VPĐU
0915534647
18

19
Phạm Thị Giang

Trương Văn Hội
VHXH (CS)

Địa chính - Môi trường
0948248444

0799141608